„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ: СДРУЖАВАНЕТО В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ“

София, 20 ноември 2014 година София, х-л Радисон, зала 3

Организатор: Дружество Европейско право

През 2014 година Дружество Европейско право стартира изследователски проект, насочен към проучването на управленческите стандарти и практики в юридическите услуги в България. В рамките на проекта планираме да организираме ежегодна национална конференция, посветена на доброто управление на юридическите услуги в България, където да бъдат представяне резултати от изследването, дискутирани проблеми и добри практики при различните професионални юридически общности.

На 20 ноември 2014 година от 10 до 18 часа в зала 3 на хотел „Радисон“ в град София ще организираме първата „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ: СДРУЖАВАНЕТО В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ“.

В конференцията ще участват представители на водещите юридически факултети, адвокатски съдружия и дружества, дружества на частни съдебни изпълнители и нотариуси, консултантски дружества и на гилдийните организации от цялата страна.

По време на конференцията ще бъдат обсъждани - принципите на сдружаване, статута и организацията на дружествата и професионалните предимства в сдружаването в юридическите професии, добрите практики в организационна структура, програмите за развитие в съдружията, стандартите за качество на предоставяните услуги и финансовото управление на съдружията в юридическите професии.