I-ва НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ: СДРУЖАВАНЕТО В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИИ“

София, 20 ноември 2014 година

 

ПРОГРАМА

Организатор: Дружество Европейско право

В партньорство с: Адвокатско дружество „Събев и съдружници“,

ДЗЗД „Луков и Горчев“-частни съдебни изпълнители и ХВХ консултинг ЕООД

Място: София, х-л Радисон, зала 3

ВРЕМЕ

ТЕМА НА ПАНЕЛА

МОДЕРАТОР/ПРЕЗЕНТАТОР

9,30 - 10,00

Регистрация на участниците

10,00 – 10,15

Откриване на конференцията

10:15 – 11:30

Първи панел:

  • Принципи на сдружаване на свободните юридически професии

Модератор-

д-р Христо Христозов, Председател на Дружество Европейско право

"Осъществяване на професионална дейност чрез дружество при нотариуси и частни съдебни изпълнители"

Стефан Горчев – член на Управителния съвет на Камарата на частните съдебни изпълнители

Панелна дискусия.

Модератор -

д-р Христо Христозов, Председател на Дружество Европейско право

11:30-11:45

КАФЕ – ПАУЗА

 

11:45 – 13:00

Втори панел:

  • Статут и организация на дружествата на свободните юридически професии.
  • Професионални предимства в сдружаването в юридическите професии.

Модератор –

д-р Христо Христозов, Председател на Дружество Европейско право

„Преобразуване на адвокатските съдружия и адвокатските дружества – практически аспекти и проблеми“

Адвокат Георги Събев –

Управляващ съдружник в адвокатско дружество „Събев и съдружници“

Панелна дискусия

Модератор –

д-р Христо Христозов, Председател на Дружество Европейско право

 

13:00 – 14:00

ОБЯД

 

 

14:00 – 15:30

Трети панел:

  • Добри практики в организационна структура;
  • Договори между съдружниците (вътрешно организационни отношения);
  • Програми за развитие в съдружията;
  • Стандарти за качество на предоставяните услуги.

Модератор –

Стефан Горчев – член на Управителния съвет на Камарата на частните съдебни изпълнители

"Професионално дружество на частни съдебни изпълнители

Тодор Луков – Управляващ съдружник в ДЗЗД„Луков и Горчев“, частни съдебни изпълнители

„Предизвикателства пред управлението на професионалните юридически услуги в България“

д-р Христо Христозов, Председател на Дружество Европейско право

Панелна дискусия

Модератор –

Стефан Горчев – член на Управителния съвет на Камарата на частните съдебни изпълнители

 

15:30 – 15:45

Кафе – пауза

 

15:45 – 17:00

Четвърти панел:

  • Финансово управление на съдружията в юридическите професии
  • Осигурителни въпроси при съдружията в юридически професия
  • Данъчни въпроси при съдружията в юридически професия

Модератор

Тодор Луков – Управляващ съдружник в ДЗЗД„Луков и Горчев“, частни съдебни изпълнители

 

Финансовото управление на съдружията в юридическите професии

Доц. д-р Минко Велков

Мениджър „Счетоводни и данъчни услуги“ в ХВХ Консултинг ЕООД

Панелна дискусия

Модератор

Тодор Луков – Управляващ съдружник в ДЗЗД„Луков и Горчев“, частни съдебни изпълнители

17:00 – 17:15

Закриване на конференцията