Награждаване на студенти от юридически факултет, с парични награди осигурени от Дружеството по европейско право и адвокат Георги Събев

На 27.04.2012 г., в Административен съд Пловдив, в 16.00 часа ще се състои награждаване на студенти от Юридическия Факултет Пловдивски университет, с финансови затруднения, но с отличен успех в публично-правните учебни дисциплини. Награждаването е продължение на инициативата на Асоциация на административните съдии в България, която награди студент с парична награда на 6 Април и я посвети на Деня на юриста /16 април/.

По инициатива на декана на Юридически факултет проф. Дарина Зиновиева, други двама студента, отговарящи на тези критерии ще получат парични награди от по 500лв. по случай деня на юриста от Дружество за Европейско право и адвокат Георги Събев.

Участие ще вземе и студентът Илия Беличев, който беше награден на 6 Април с парична награда от 1000лв, за успеха си в публично-правните дисциплини въпреки социалните затруднения.

Сред поканените на церемонията са: Председателя на Асоциацията на административните съдии Боян Магдалинчев, Ректора- доцент Запрян Козлуджов, Конституционния съдия и преподавател в ЮФ – г-жа Емилия Друмева, декана на Юридически факултет – проф. Дарина Зиновиева, председателят на Дружеството по европейско право- г-н Христо Христозов, адвокат Георги Събев, преподаватели и студенти от юридически факултет и др.