СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ПРАВНИТЕ ПРОФЕСИИ

Цели на проекта:

 • Развитие на устойчив модел на социална отговорност на правните професии чрез  clearing house, която да посредничи между правните професии и общностите, които имат нужда от подкрепа


Задачите на проекта:

 1. създаване на clearinghouse, която да помага за развитието на социалната отговорност, като координира предоставянето на pro bono услуги, доброволчеството и набирането на средства за обществено полезни дейности;
 2. предоставяне надеждна информация, която да бъде инструмент за застъпничество за развитие на политиките за достъп до правосъдие;
 3. промяна на нагласите на правните общности по отношения на тяхната социална отговорност;

Резултати от 2007 до сега

 • Включени правни професии:
  - Правни консултанти;
  - Адвокати;
  - Частни съдии изпълнители;
  - Нотариуси;
  - Съдии;
  - Юрисконсултанти;
 • Набрани средства от юристи и техния персонал: над 200 000 лева
 • Доброволчески часове на юристи и техен персонал: над 10 000
 • Изследвания:3
 • Филми: 2
 • Териториален обхват: София, Пловдив, Хасково, Плевен, Бургас, Варна, Велико Търново