В рамките на програмата Национални награди “Pro Bono” – Дружество Европейско Право администрира следните награди:

  1. Награда за дарителски принос за обществено полезни каузи;
  2. Награда за доброволчески принос за обществено полезни каузи;
  3. Награда за развитието Pro Bono правното обслужване в България;
  4. Награда студентски принос за развитието на публичноправните науки в България;
  5. Награда студентски принос за развитието на частноноправните науки в България;

Наградите ще бъдат връчвани на 16 април - Денят на юриста.