През 2014 година Дружество Европейско право стартира изследователски проект, насочен към проучването на управленческите стандарти и практики в юридическите услуги в България. В рамките на проекта ще бъде организирана ежегодна национална конференция, посветена на доброто управление на юридическите професии в България, където да бъдат представяни резултати от изследването, дискутирани проблеми и добри практики при различните професионални юридически общности.